Flitz mediation

Is scheiding voor u nog de enige optie?
Dan wel graag snel en goed.

Waarom Flitz-mediation?

Ons streven is om zo vlot mogelijk zonder verlies van tijd en kwaliteit, met zo min mogelijk frustratie de scheiding te regelen.

Snel

Snelheid is essentieel om zaken goed te regelen. Vaak komen er allerlei onnodige complicaties als het traject langer duurt dan strikt noodzakelijk. Emoties, heroverwegingen, beschuldigingen, spanningen krijgen allemaal voedingsbodem bij een langdurig proces. Wij streven ernaar om in 2 tot 3 weken een convenant te laten tekenen door partijen! Daarin staan alle belangrijke afspraken helder op een rij.

Voordelig

Door de snelheid is het ook veel voordeliger en komt er geen onnodige druk op de onderlinge verhoudingen. We nemen wel de tijd om alles goed door te nemen, argumenten en bezwaren uit te wisselen om te komen tot een evenwichtige overeenkomst. Kwaliteit is net zo belangrijk . De kosten worden vastgesteld tijdens het intakegesprek voor zowel de mediation als de formele afwikkeling door de advocaat.

Flitz mediation

Het traject

We voeren een intake gesprek op kantoor of thuis, maken kennis met elkaar en de situatie wordt besproken. De mediator en de partijen besluiten in dit gesprek of ze met elkaar in zee willen gaan of niet. Wanneer er al sprake is van een andere mediator of advocaat kunnen we geen Flitz-mediation meer voeren. Dan moet dat eerst worden beëindigd wat vaak niet mogelijk is. Als één van de partijen deze Flitz-procedure niet ziet zitten, gaan we niet verder. Na afloop van het eerste gesprek worden er dan geen kosten in rekening gebracht.

Na afronding van het gesprek wordt huiswerk meegegeven en uiterlijk na een week hebben we een vervolgafspraak. Dan worden alle onderwerpen die de mediator en de partijen inbrengen besproken en genoteerd.

De mediator maakt een ontwerp convenant en stuurt die door naar partijen. Daar kunnen ze over nadenken en bespreken met anderen en per mail opmerkingen terugkoppelen. 

Flitz mediation scheiden

Liefst binnen een week na opsturen van het concept is de 3e bijeenkomst om de convenant te bespreken en ter plekke definitief te maken. Alleen bij twijfel geven we een paar dagen uitstel, waarna de definitieve versie alsnog wordt ondertekend. De mediator geeft dit door aan de samenwerkende advocaat, die vervolgens het traject in gang zet om de scheiding officieel te regelen.

Contactformulier

Je kunt ons mailen met daarin de vraag voor een afspraak of met de vraag of wij contact met jou willen opnemen. Je krijgt z.s.m. een reactie.

Contact

Telefoon